Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại và giúp đỡ của quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ân Nhân để Liên Cộng Đoàn có phương tiện và điều kiện trong các Sinh hoạt và Mục Vụ.

Xin ký gởi: LCD CongGíao Boston, và gởi check về địa chỉ:

LCĐCGVNTGPBoston
202 Bradford St.
Everett, MA 02149

Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế.