Author: Duc Tri Le (page 1 of 2)

Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Truyền Giáo Thế Giới 2018

Continue reading

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân

Xin trân trọng thông báo, năm nay lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ tổ chức vào 2 ngày thứ sáu 26 tháng 10 và thứ bảy 27 tháng 10 tại giáo xứ St. Bernadette.

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2018

Continue reading

Ngày Rước Kiệu Đa Văn Hóa Cung Nghinh Đức Maria 2018

Continue reading

Lễ Tạ Ơn và Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Continue reading

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2017

Continue reading

Lễ Tạ Ơn và Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016

Continue reading

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2016

Continue reading

Ngày Rước Kiệu Đa Văn Hóa Cung Nghinh Đức Maria 2016

Continue reading
« Older posts

© 2020

Up ↑