Kính mời quý Cha, quý tu sĩ, và toàn thể quý vị đến dự cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ vinh danh tháng người Mỹ gốc Á Châu tại nhà thờ St. Mark Dorchester vào lúc 1 giờ trưa thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024. Thánh Lễ sẽ do Đức Hồng Y Seán O’Malley chủ tế.