Cộng Đoàn: Thánh Bernadette – Randolph
Thứ Ba Ngày 24 Tháng 11 lúc 7g30 tối
Trực Tuyến: https://www.stbernadette.us/vi/tin-tuc/