THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC HỒNG Y LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ VÀ CHUẨN MIỄN VIỆC BUỘC THAM DỰ THÁNH  LỄ

Theo lệnh khẩn cấp của Thống đốc Baker vừa được ban hành về việc đáp ứng của Tiểu Bang Massachusetts (Commonwealth) đối với sự bùng phát của Virus Corona (Covid-19), Đức Hồng Y O’Malley đã thiết lập và ban hành những chính sách sau đây cho Tổng Giáo Phận Boston. Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức:

  • Bắt đầu từ 4giờ chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 3, tất cả các thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo tại các Giáo Xứ trên toàn Tổng Giáo Phận, các dòng tu, và tác vụ tông đồ cho các Đại học xá đều được đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Không có thánh lễ vọng chúa nhật trong tuần này. Các Bí tích Rửa tội, Thêm sức, Hôn Phối và An Táng được cử hành nhưng giới hạn sự tham dự cho những người thân trong gia đình.
  • Đức Hồng Y cũng chuẩn miễn việc buộc tham dự thánh lễ trong thời gian này cho Giáo hữu trong toàn Tổng Giáo Phận Boston.
  • Tất cả các trường học của giáo xứ và các trườngTrung Tiểu học thuộc Tồng Giáo Phận đều phải đóng cửa trong vòng hai tuần từ thứ Hai, ngày 16 tháng Ba đến thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba. Giai đoạn  này có thể được kéo dài, nếu xét thấy cần thiết.

Đức hồng Y khuyến khích mọi tín hữu tham dự thánh  lễ hằng ngày và thánh lễ Chúa Nhật trên Đài Truyền Hình Công Giáo. Lịch trình các thánh lễ được truyền hình hay phát lại được thông báo trên trang mạng www.WatchtheMass.com hay www.catholictv.org  hay xem lịch trình của các hệ thống truyền hình địa phương hoặc cable news networks.

Trong thời điểm của những thử thách bất thường, ĐHY O’Malley luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn và sức khoẻ của tất cả moị người trong cộng đồng thuộc Tổng Giáo Phận. Ngài cũng cầu xin mọi người cùng chung lời cầu nguyện cho những chuyên viên chăm sóc sức khoẻ, các nhân viên nhà nước đang chung sức đáp ứng nhu cầu của những người đang bị bệnh cũng như ngăn ngừa thêm sự lây lan của bệnh dịch.

Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc quan tâm đến chính sách khẩn cấp của Tổng Giáo Phận có liên quan đến bệnh dịch Coronavirus, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua trang mạng

Mọi thông tin liên quan đến việc đáp ứng trước nguy cơ bùng phát của virus Corona được đăng trên trang mạng: www.rcabrisk.org.  Văn Phòng Quản Trị Hiểm Họa của chúng tôi sẽ phổ biến thêm tin tức trong những ngày tháng sắp tới.

ĐỨC HỒNG Y O’MALLEY CHO PHÉP TẠM NGƯNG THÁNH LỄ HÀNG NGÀY VÀ CHÚA NHẬT ĐỂ ĐÁP ỨNG VỚI SỰ BỘC PHÁT CỦA BỆNH DỊCH COVID-19.NGÀI CŨNG CHUẨN MIỄN VIỆC BUỘC THAM DỰ THÁNH LỄ CHO TÍN HỮU VÀ KHUYẾN KHÍCH NÊN THAM DỰ THÁNH LỄ QUA ĐÀI TRUYỀN HÌNH CÔNG GIÁO

Để đáp ứng với sự lo lắng của dân chúng mỗi ngày một gia tăng và tiếp theo việc Thống Đốc Baker vừa ban hành Lệnh Khẩn Cấp, ngăn cấm các cuộc tụ họp của dân chúng từ 250 người trở lên, Đức Hồng Y Seán O’Malley, Tổng Giám Mục Boston, đã ban quyết định có hiệu lực ngay lập tức, tạm thời ngưng tất cả các Thánh Lễ hàng ngày và Chúa Nhật và các dịch vụ tôn giáo trong toàn Tổng Giáo Phận Boston cho đến khi có thông báo mới.  Quyết định này bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 3.  Khi ban bố quyết định này, ĐHY cũng chuẩn miễn việc buộc tham dự Thánh Lễ trong giai đoạn này cho Giáo hữu trong Tổng Giáo Phận Boston.

ĐHY tuyên bố, “Chúng ta đang sống trong những giai đoạn khi dân chúng bị xáo trộn, đau đớn, và sợ hãi vì nhiều lý do khác nhau.  Trong giữa những lúc khó khăn thách thức này, Chúa Giêsu cũng tìm gặp chúng ta như vậy.  Ngài đã gặp các Môn đệ trên con đường đến Emmaus, đồng hành với chúng ta, làm giảm sự sợ hãi và lo lắng của chúng ta và đoan chắc với chúng ta rằng, Ngài sẽ luôn ở với chúng ta mọi ngày qua món quà Bí Tích Thánh Thể.  Quyết định tạm thời ngưng các Thánh Lễ hàng ngày và Chúa Nhật được thúc đẩy bởi sự phòng ngừa và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất cũng như chúng ta có nhu cầu dự phần vào việc giúp giới hạn và làm dịu bớt sự lây lan bệnh truyền nhiễm này.

Chỉ thị tạm ngưng cử hành Thánh Lễ dược áp dụng cho tất cả các Giáo xứ, dòng tu, và tác vụ tông đồ cho các Đại Học Xá cho đến khi có thông báo mới.  Các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng có thể tiếp tục nhưng giới hạn sự tham dự cho thân nhân trong gia đình mà thôi.

THÁNH LỄ HÀNG NGÀY VÀ CHÚA NHẬT CỦA ĐÀI TUYỀN HÌNH CÔNG GIÁO

ĐHY Séan khuyến khích Giáo dân tham dự các Thánh Lễ hàng ngày và Chúa Nhật được truyền thông qua đài Truyền Hình Công Giáo.

  • Thánh Lễ hàng ngày được trực tiếp truyền hình lúc 9giờ 30 sáng và được chiếu lại lúc 7 giờ tối và 11 giờ 30 đêm.
  • Các Thánh Lễ Chúa Nhật được truyền hình suốt ngày vào lúc 10 giờ sáng, 4 giờ chiều, 7 giờ chiều và 11 giờ 30 đêm.
  • Thánh Lễ Chúa Nhật bằng Tiếng Tây Ban Nha được trực tiếp truyền hình lúc 8 giờ sáng và được tái chiếu vào vào lúc 5 giờ 30 chiều và 10 giờ đêm.

Quý khán giả truyền hình có thể xem các Thánh Lễ này theo yêu cầu bất cứ lúc nào trên trang mạng www.WatchtheMass.com. Nếu cần thêm tin tức về Truyền Hình Công Giáo, quý vị có thể vào trang mạng http://www.catholictv.org/.

CÁC TRƯỜNG HỌC CÔNG GIÁO

Sáng ngày hôm nay, sau khi tham khảo với ĐHY Seán, Ông Thomas W. Carroll, Tổng Giám Thị Trường Học Công Giáo công bố các Trường học Giáo Xứ và các Trường Trung Tiểu Học trực thuộc Tổng Giáo Phận, trong toàn Tổng Giáo Phận sẽ đóng cửa trong vòng 2 tuần từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3 cho đến thứ Sáu, ngày 27 tháng 3.  Văn Phòng Trường Học Công Giáo sẽ thường xuyên xem việc có thể gia hạn giai đoạn này, nếu xét thấy cần thiết.

Tổng Giáo Phận sẽ thường xuyên cập nhật tin tức đến các Giáo Xứ, Trường Học và các tác vụ tông đồ trong giai đoạn đáp ứng sự bùng phát của Bệnh Dịch Coronavirus.  ĐHY Seán nói, “Mặc dầu đây là những giai đoạn thử thách cho các Giáo Xứ của chúng ta và mọi người trong cộng đồng chúng ta, nhưng điều quan trọng mà chúng ta không nên quên đó là sự quan trọng trong việc chăm sóc và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất, gồm những người nghèo, già yếu, và những người bị nguy hại đến sức khỏe.  Trong dịp này, ĐHY thúc đẩy những ai có thể được, tiếp tục hổ trợ Giáo xứ của họ trong những ngày tháng khó khan này, để nuôi dưỡng công tác tông đồ và dịch vụ giúp đỡ giáo dân và người nghèo.  Chúng ta xin phó thác Giáo Hội qua sự cầu bàu của Đức Mẹ trong khi chúng ta cầu nguyện cho sự bình thường được trở lại sớm nhất trong việc cử hành các Bí Tích và cầu nguyện tập thể.