Transformed In Love là chương trình Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân của Tổng Giáo Phận Boston dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đây là điều kiện buộc của TGP Boston trước khi tiến hành thủ tục hôn phối tại giáo xứ. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Transformed In Love bằng tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Sáu 25 tháng 10 năm 2019 và Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019 tại giáo xứ St. Bernadette – Randolph.  Hạn chót ghi danh là ngày 16 tháng 10 năm 2019. Mọi thắc mắc hoặc cần đơn ghi danh xin liên lạc chị Bùi Thị Tâm qua email: hoặc cell: 781-308-8277. Thông tin và đơn ghi danh cũng có thể lấy từ các giáo xứ Việt Nam hoặc qua website: http://threeringliquor.net/dubihonnhan.html

–> Đơn Ghi Danh <–