Xin trân trọng thông báo, năm nay lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ tổ chức vào 2 ngày thứ sáu 26 tháng 10 và thứ bảy 27 tháng 10 tại giáo xứ St. Bernadette.