Thứ Sáu Ngày 27 Tháng 7 Năm 2018
Các Cộng Đoàn Công Giáo Miền Đông Bắc Hoa Kỳ kính mời quý tín hữu Công Giáo,  và quý vị đồng hương tới tham dự Ngày Thánh Mẫu lần thứ 38 tại trung tâm Hành Hương La Salette  947 Park Street Attleboro, MA 02703.